Fii loo fi man a gis lu nekk day daw di wër ci biir wenn wërngal
Te mooy BOROOM bi buur bëbbal i biram yu mel ni yum bërngal

Yenn ci bir yi bariy barab yu ñuy yëngal ba mel ni ñooy KIY yëngal
Am ci yeneen i bir yu bootu ciy bir yeneen ne tekk ni ñu ñuy yëgal

Waaye ca dëgg mbir mu ne bir na ko ne ci biiru BUUR la bàbbeekoo
BUUR biral yenn, baril yii, yeelu yee, yootale yaa, ba am ñu foog ne MOO ca xobbeekoo.

Lu nekkiy dox ca doxin wa KAY doxal lépp jox ndigal ci mu doxee noonu
Lu ne tekk it tënku ci tër i KA takk lépp cig nooteelam gu muy donnloo ñenn ñooñu

  Saalum Jaane

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *